Psychologische begeleiding


Als gezondheidszorgpsycholoog bied ik hulp bij uiteenlopende klachten en problemen zoals angstklachten, vermoeidheid, depressie, traumatische ervaringen, sociale angst, onbegrepen pijnklachten en verder ook bij terugkerende problemen met stress, werkproblemen, burn out, gebrek aan zelfvertrouwen, relatieproblemen en persoonlijkheidsproblemen.

Ik maak gebruik van verschillende therapie-methoden zoals cognitieve therapie, gedragstherapie, cliënt gerichte therapie, EMDR, emotieregulatietherapie en verschillende andere behandelmethoden. Ik ben gz-psycholoog, BIG geregistreerd, nr 99033722925.

Naast psychologische hulp bied ik ook begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling en groei, gebaseerd op psychotherapeutische en psychodynamische methoden.

Wil je meer weten over therapie kijk dan eens op mijn blog Hoe kan therapie genezen. Dit gaat over de mogelijkheden van allerlei soorten therapie.
Je kunt ook het e-boek van Denk je sterk,de Cursus bij de Zelfbeeldtest lezen om beter te weten wat je met therapie wilt bereiken.

Hoe ziet een begeleidingstraject van een psycholoog er uit?

 • een intakegesprek waarbij we samen de problemen of vragen in kaart brengen.
 • het bespreken van de diagnose en het begeleidingsdoel van de therapie.
 • de duur van een gesprek is 45 minuten.
 • een keer per week of per twee weken vervolggesprekken.
 • na vijf tot acht gesprekken is er sprake van een duidelijke verbetering of zijn de klachten verdwenen.
 • bij ingewikkelde problematiek zoals burn out zijn vaak meer gesprekken met een psycholoog nodig.
 • om een goed beeld te krijgen, vraag ik je meestal om de zelfbeeldtest en enkele andere testen te maken.
 • Ik maak gebruik van ROM (routine outcome monitoring) om de behandeling te evalueren

Wat kan een psycholoog toevoegen?

Afhankelijk van je vraag kan een psycholoog bijvoorbeeld:

 • een diagnose stellen
 • je anders leren omgaan met stress en emoties
 • helpen op een andere manier om te gaan met moeilijkheden
 • helpen om je klachten sterk te verminderen
 • helpen je zelfbeeld te verbeteren
 • de communicatie tussen partners verbeteren
 • begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling en groei
 • een nieuw perspectief bieden
 • steun bieden of inzicht geven
 • hulp bieden bij verwerking van moeilijke of traumatische gebeurtenissen
 • je hulpvraag verhelderen, concreet maken en eventueel doorverwijzen

Kosten van psychologische begeleiding