Emdr bij trauma en angstklachten


De laatste tijd gebruik ik EMDR steeds vaker als extra hulpmiddel om traumatische ervaringen, angst of andere psychische klachten te behandelen.

Vreemde ervaring
De kennismaking met emdr begon bij mij via cliënten die een vreemde ervaring hadden opgedaan met emdr. Ze vroegen eigenlijk om meer uitleg en om hun angst voor emdr te verminderen. Ik behandelde hen met cognitieve therapie en de gewone traumaverwerkingstechnieken om het trauma alsnog te verwerken.

Heel nieuwsgierig
De ervaringen die cliënten vertelden, maakte mij echter heel nieuwsgierig naar emdr. Als ik cliënten minder bang voor emdr kon laten zijn, kon ik misschien ook juist gebruik maken van emdr. Ik ben een cursus gaan doen en werd enthousiast over de snelheid waarmee het in zijn werk kan gaan. Hieronder leg ik graag uit wat EMDR is.

Wat is EMDR?
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De behandelmethode werd ontwikkeld door Shapiro (2004). EMDR wordt het vaakst gebruikt bij een eenmalige traumatische ervaring waarbij sprake is van herbelevingen of angstige beelden in de periode na het trauma. Het succes van EMDR beperkt zich echter niet tot een duidelijk gediagnosticeerd trauma. Onderliggende, onbewuste trauma’s kunnen ook bewerkt worden met EMDR.

EMDR gebaseerd op cognitieve therapie én psychoanalyse
Shapiro verfijnde de emdr-procedure steeds verder met behulp van eigen en andermans ervaringen, en kennis uit de verschillende therapierichtingen zoals de psychoanalyse en cognitieve therapie.
Ze ontdekte overeenkomsten tussen de psychoanalytische techniek die Freud (1910) gebruikte om pijnlijke herinneringen naar boven te brengen en de EMDR-procedure.

Therapie in de hoogste versnelling
Treffend vond ik haar uitspraak dat ze op een gegeven moment aan het kijken was naar vrije associatie in turbospeed. Ze herkende de vrije associatie-techniek die Freud had ontwikkeld, maar dan in de hoogste versnelling: de veranderingen in gevoelens en gedachten bij haar proefpersonen gingen op een gegeven moment zo snel dat ze het als het ware voor haar ogen zag gebeuren.

Door de EMDR procedure kunnen er spontane andere herinneringen opkomen. Die herinneringen hebben een direct emotioneel verband met het huidige trauma. De behandeling richt zich dan ook niet alleen op het huidige trauma, maar ook op alle spontane, emotioneel geladen herinneringen die er mee samenhangen. Zo kun je ook trauma’s van vroeger op het spoor komen en behandelen.

Emdr bij verschillende psychische klachten
Volgens Shapiro kan nu bijna elke vorm van lijden of psychische klachten teruggevoerd worden op eerdere ervaringen, en kan het geheeld worden met behulp van EMDR. Shapiro gebruikt EMDR bijvoorbeeld ook bij angststoornissen, pijnklachten, persoonlijkheidsproblemen, het leren omgaan met en accepteren van levensbedreigende ziekten, ouder worden en doodgaan. Ze zegt er wel bij dat het steeds een onderdeel is van een uitgebreidere behandeling met verschillende andere methoden.

Bij mij kun je ook terecht voor een behandeling met EMDR als onderdeel van de behandeling bij klachten zoals traumatische ervaringen, diverse angstklachten, stress, rouwverwerking, pijnklachten, burn out of persoonlijkheidsproblemen.
Psy-Image.nl/contact


Literatuur
Freud, S. (1965/1910). The Origin en Development of Psychoanalysis. Washington: Gateway Editions.
Shapiro, F. and Forrest, M.S. (2004). EMDR, the breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress, and trauma. New York: Basic Books