Kosten psycholoog en coaching


Psychologische begeleiding
De kosten van psychologische begeleiding bedragen in 2024 € 129,00 per gesprek van 45 minuten. Je kunt met en zonder verwijzing terecht. Met een verwijzing van de huisarts kun je de psychologische hulp deels of helemaal vergoed krijgen. Voor een intake met diagnostiek wordt een gesprek gerekend met een iets hoger tarief (€ 151,00). 

Vergoeding?
De ziektekostenverzekering dekt de psychologische begeleiding bij cliënten die een verwijzing hebben van de huisarts voor de Basis-GGZ met een vermoeden van een diagnose. In dat geval kan er 60 tot 100% vergoed worden, afhankelijk van je verzekering. In 2024 heb ik met DSW en Caresq een contract afgesloten. Bij deze verzekeringen krijg je 100% vergoed. 

Toelichting
Bij keuzevrijheid van je behandelaar, ook wel restitutiepolis genoemd, krijg je 75 tot 100% vergoed. Bij een naturapolis krijg je 60 tot 100% vergoed. Dit is afhankelijk van de verzekering die je hebt gekozen. Voor alle polissen geldt het wettelijk eigen risico van € 385,- per jaar voor medische zorg.
Zie verder ook de Tarieven psychologische hulp 2024

Heb je een restitutiepolis en wil je eerst kennismaken? Vraag dan om een vrijblijvend intakegesprek. Ga je na de intake verder met de gesprekken dan wordt de intake wel in rekening gebracht. 

Zorgprestatiemodel in 2024 
In 2022  werd het zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd. Dit betekent dat de kosten niet meer per traject van 5, 8 of 12 gesprekken, maar per maand of per gesprek in rekening worden gebracht. Op de rekening wordt de datum en het aantal minuten per gesprek vermeld. Daarbij is de van te voren geplande tijd leidend tenzij een gesprek veel langer uitloopt dan gepland. Voor de duur van het traject wordt een zorgzwaartetypering vastgesteld bij de intake. Gesprekken waarin diagnostiek plaatsvindt (zoals de intake) hebben een iets hoger tarief dan gesprekken waarin alleen behandeling plaatsvindt.

Coaching
De kosten van een coachgesprek bedragen € 129,00 per 45 minuten. Als de gesprekken met de coach gericht zijn op het voorkomen of herstellen van problemen of klachten zoals stress, angst, somberheid, trauma, moeite met opkomen voor jezelf, overspannenheid of burn out, hoef je geen BTW te betalen.

Vergoeding
Er zijn ook diverse werkgevers die coaching tot 100% vergoeden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij preventie van klachten, bij stress, burn out klachten, kans op uitval of bij outplacement, maar ook bij het verbeteren van het werkvermogen of het verbeteren van de balans tussen spanning en ontspanning.

Relatietherapie
De kosten van relatietherapie bedragen € 189,00 voor een dubbelconsult van 75 minuten. Relatietherapie valt tegenwoordig voor iedereen buiten de basisverzekering. Soms wordt het wel deels vergoed in een aanvullend pakket.


Afzeggen of verzetten afspraak
Je kunt een gemaakte afspraak tenminste 24 uur van te voren afzeggen per mail of telefoon (06-20058604). Zeg je een afspraak binnen 24 uur af, dan wordt de afspraak voor de helft in rekening gebracht.

Overzicht tarieven verzekerde zorg 2024