Tarieven psycholoog Basis ggz

Psychologische begeleiding Basis GGZ

Prijslijst en vergoeding per 1 januari 2021
De psychologische gesprekken met een gz - psycholoog vallen in de basisverzekering generalistische basis GGZ. Wettelijk is een tarief vastgesteld voor de volgende psychologische zorgproducten:

Basis GGZ Kort € 522,13 bestaande uit drie tot vijf gesprekken.
Basis GGZ Middel € 885,01 bestaande uit acht gesprekken.
Basis GGZ Intensief € 1.434,96 bestaande uit twaalf gesprekken.
Basis GGZ Chronisch € 1.380,49 bestaande uit elf gesprekken.
Onvolledig Behandeltraject € 228,04: Intake en terugverwijzen.
OVP niet-basispakket zorg, los consult € 110,00.

Bij vrije keuze van behandelaar of een restitutiepolis krijg je hiervan 100% vergoed afgezien van het eigen risico. Bij een Naturapolis krijg je 60 tot 90 % vergoed. Je kunt hierover verder bij je zorgverzekeraar informeren.

Het wettelijk eigen risico is in 2021 € 385,-.

Voor deze producten is een verwijzing van de huisarts nodig. De keuze van het product wordt bepaald door de aard en ernst van de klachten, in overleg met de huisarts.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Psychologische begeleiding zonder verwijzing
Als je geen verwijzing hebt van de huisarts bedragen de kosten van psychologische begeleiding € 110,00 per gesprek van 45 minuten.

Coaching
Een coachingsgesprek bedraagt € 110,00 per 45 minuten ex BTW (21%). Als de gesprekken met de coach gericht zijn op het voorkomen of herstellen van problemen of klachten zoals stress, angst, somberheid, moeite met opkomen voor jezelf of overspannenheid hoef je geen BTW te betalen. Er zijn diverse werkgevers die coaching tot 100% vergoeden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij preventie van klachten, bij stress, kans op uitval of bij outplacement.