Tarieven psycholoog Basis ggz

Psychologische begeleiding Basis GGZ

Prijslijst en vergoeding per 1 januari 2024

De psychologische gesprekken met een gz - psycholoog vallen in de basisverzekering generalistische basis GGZ. Voor de vergoeding is een verwijzing van de huisarts nodig.  Wettelijk is door de NZa een maximum tarief vastgesteld per aantal minuten en soort gesprek. De tarieven verschillen echter per verzekering. 

Bij mij is het tarief voor behandeling van 45 minuten is € 129,00. Het tarief voor diagnostiek kan hoger liggen, gemiddeld € 151,-. Dit is mede afhankelijk van de duur van het gesprek en de soort verzekering. 
Het wettelijk eigen risico is € 385,-.

De basis-ggz trajecten worden afgeschaft. In plaats daarvan komt het Zorgprestatiemodel. De duur van de behandeling wordt bepaald door de aard en ernst van de klachten. Hiervoor wordt er bij de intake een zorgzwaartetypering vastgesteld. Op de rekening komt nog wel een profiel te staan met de indicatie van het traject, bijvoorbeeld:
Basis GGZ Kort ( Voorheen bestaande uit gemiddeld vijf gesprekken).
Basis GGZ Middel (Voorheen ongeveer acht gesprekken).
Basis GGZ Intensief (Voorheen ongeveer twaalf gesprekken).

Tarieven en codes in 2024 (Bron: NZa beschikking okt 2023)
Overzicht van de meest voorkomende maximum NZa-tarieven in de basis – GGZ
(Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog, Wet Big artikel 3):

CO0302          30 min diagnostiek    NZa € 114,20             Mijn praktijk €  108,00
CO0367          30 min behandeling  NZa €    95,67             Mijn praktijk €  91,00
CO0432          45 min diagnostiek    NZa €  159,70            Mijn praktijk €  151,00
CO0497          45 min behandeling  NZa  € 135,89            Mijn praktijk €  129,00
CO0562          60 min diagnostiek    NZa €  183,44            Mijn praktijk €  174,00
CO0627          60 min behandeling  NZa €  161,46            Mijn praktijk €  153,00
C00692           75 min diagnostiek   NZa €  223,48            Mijn praktijk €  212,00
C00757           75 min behandeling   NZa €  198,72            Mijn praktijk € 189,00

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Psychologische begeleiding zonder verwijzing
Als je geen verwijzing hebt van de huisarts bedragen de kosten van psychologische begeleiding € 129,00 per gesprek van 45 minuten. Dit wordt niet vergoed door de basisverzekering.