Persoonlijk

Karina de Groot, Psycholoog Nieuwegein - Psy-image

Karina de Groot (1964) is gz-psycholoog en coach te Nieuwegein. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van stress en emoties op de gezondheid. Ze is getrouwd en heeft twee jongens die in 1997 en 2001 geboren zijn. Op basis van haar klinische en wetenschappelijke kennis ontwikkelde ze de zelfbeeldtest©

Visie

Mijn visie is dat een reëel en stevig zelfbeeld de basis is voor een goede psychische gezondheid en voor zin in het leven. Hoe meer je zelfbeeld overeenkomt met wie je werkelijk bent, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. Daardoor kun je veel beter met alledaagse kleine en grote gebeurtenissen en stress omgaan.

Sommige mensen hebben een te laag zelfbeeld. Andere mensen hebben een juist te groot zelfbeeld. Er zijn ook mensen bij wie het zelfbeeld steeds wisselt. Het zou mooi zijn als steeds meer mensen een reëel en stevig zelfbeeld ontwikkelen. Immers hoe meer mensen prettig functioneren in onze maatschappij hoe beter het voor ons allemaal is.

Missie

Psy-Image wil mensen bewust maken van de invloed van hun zelfbeeld op het gezond en succesvol functioneren in de maatschappij. Met de feedback over je zelfbeeld kun je zelf zo vroeg mogelijk actie ondernemen om klachten te voorkomen of te herstellen. De Zelfbeeldtest en de het e-boek Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest, kunnen je daarbij helpen. 

Werkervaring

  • Assistent in opleiding - 1992 - 1996 - vakgroep Medische Psychologie en Psychotherapie Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderzoek naar de invloed van stress en emoties voor operaties op het herstel van patiënten na een operatie. Promotie: oktober 1996.
  • Psycholoog bij AIC, gespecialiseerd is in psychologische assessments en kortdurende behandelingen en coaching bij werkproblemen, stress, angst, burn out, vermoeidheid, depressie, persoonlijkheidsproblemen. Periode 1997 - 2000
  • Psycholoog bij Argonaut/Achmea Arbo - 2000 - 2004 -  landelijk reïntegratiebedrijf, psychodiagnostische expertises ten behoeve van de WAO en ziektewet, en psychologische begeleiding en coaching van cliënten met uiteenlopende problemen zoals burn out, angst klachten, werkproblemen, vermoeidheid, pijnklachten, stress, persoonlijkheids-problemen. Cognitieve therapie, stressmanagement, time-management, relatietherapie.
  • Gz - psycholoog bij Vermeulen & van Limpt - 2004 - 2005 - Psychologisch Arbeidsadviesbureau te Utrecht. Cognitieve therapie, cliënt-centered therapie
  • Zelfstandig gz-psycholoog - 2005-2007 - Eerstelijns psycholoog in de Psychologen Praktijk IJsselstein. Eerstelijns psychologische hulp bij angst, depressie, werkproblemen, relatieproblemen, pijnklachten, stressklachten, vermoeidheid, burn out, voor jezelf opkomen, gebrek aan zelfvertrouwen. Cognitieve therapie, mindfulness, cliënt-centered therapie, relatietherapie.
  • Gz-Psycholoog te Nieuwegein in eigen psychologenpraktijk - 2006 - heden. Ontwikkeling van Psy-Image, de zelfbeeldtest en coaching. Cognitieve therapie, relatietherapie, cliënt-centered therapie, psychotherapie, coachingstechnieken, verwerking van ermoties en traumatische ervaringen, EMDR, hechtingsproblematiek en emotionele groei.
    E-boek 'Denk je sterk' en E-boek 'Hoe kan therapie genezen'.

Cliënten vinden mij meestal via internet en komen vaak uit Nieuwegein, Utrecht, IJsselstein, Houten, Vianen, Amersfoort, maar ook uit veel andere plaatsen in Nederland.

Studies

Na het VWO heb ik eerst fysiotherapie gestudeerd. Naast deze studie deed ik een propedeuse filosofie om me te verdiepen in de kennis en wijsheid van filosofen die ik op de middelbare school bewonderde zoals Plato, Seneca en Aristoteles. Als fysiotherapeute kreeg ik veel te maken met patiënten met diverse klachten waar een psychologische achtergrond een rol speelde. Hierdoor geïnspireerd begon ik de studie psychologie en studeerde af in 1992 als psycholoog. Van 1992 tot 1996 deed ik promotie-onderzoek naar de invloed van stress en emoties op de gezondheid. Daarna wilde ik erg graag de kennis van al die studies samenbrengen in praktisch, klinisch en betekenisvol werk. Van 1999 tot 2004 deed ik daarom de opleiding tot gz-psycholoog.


Registratie nummers

Gezondheidszorgpsycholoog
BIG-nummer: 99033722925

AGB-code 94-004587
AGB-code praktijk 94-056717
KvK 30256333

Lid van NIP en VGCt