Zelfbeeld en uitleg scores

Bekijk je scores goed en lees de onderstaande tekst rustig door. Het geeft weer hoe je op dit moment tegen jezelf aankijkt en hoe je dat eventueel kan veranderen.

Hoe goed is het beeld van jezelf?

In de grafiek zie je zes eigenschappen staan die te maken hebben met je zelfbeeld. Je kunt zien in welke eigenschap je goed bent volgens jezelf, en waarin minder goed. Boven de grafiek staan je scores op de zes eigenschappen. Een score van 100 is gemiddeld.

Scores boven de 100 betekenen dat je vindt dat je er goed in bent vergeleken anderen. Hoe hoger de score, hoe meer vertrouwen je hebt in de eigenschap.
Scores rond de 100 betekenen dat je gemiddeld scoort.
Scores onder de 100 betekenen dat je denkt dat je er minder goed in bent.
Hoe lager de score, hoe minder vertrouwen je hebt.

Je ziet ook de totaalscore van jouw zelfbeeld onderaan het rijtje met scores staan. Dit is de optelsom van de zes eigenschappen. Een hogere score staat voor een beter zelfbeeld.

Hoe hoger de zelfbeeldscore, hoe meer vertrouwen je voelt om met dagelijkse problemen om te gaan.

Wat betekent de score Eigen indruk?
Deze score geeft weer hoe je de lijst hebt ingevuld. Een lage score (lager dan 100) betekent dat je bescheiden bent over jezelf. Een hoge score (hoger dan 130) betekent dat je een heel positieve indruk hebt van jezelf.

Heb je meerdere scores onder de 100?
Veel lage scores betekenen dat je op dit moment niet helemaal naar je zin hebt, of niet functioneert zoals je zou willen. Het is belangrijk om meer dingen te gaan doen die goed bij jou passen. Een zelfbeeldscore lager dan 92 betekent dat je wel hulp kunt gebruiken om gezonder en met minder stress te leren functioneren.

Lagere scores op zelfwaardering of optimisme (lager dan 94) kunnen samenhangen met depressieve klachten. Mensen met deze scores hebben vaker dan gemiddeld negatieve gedachten over zichzelf die hen blokkeren om goed te functioneren.

Lagere scores op angsttolerantie of opkomen voor zichzelf (lager dan 91) gaan soms samen met angstklachten. Mensen met deze scores hebben vaker dan gemiddeld negatieve gedachten over anderen waardoor ze moeite hebben anderen te vertrouwen.

Een lage score op stresshantering of realiteitsbesef (lager dan 92) kan samenhangen met oververmoeidheid of burn-out: neem de tijd om te herstellen, goed voor jezelf te zorgen en je grenzen te herkennen.

Loop niet te lang door met klachten waar je echt last van hebt. Meestal zijn het signalen dat er iets moet veranderen in je leven om weer gezond te kunnen functioneren.

Veel hoge scores betekenen dat je waarschijnlijk behoorlijk goed functioneert. Toch blijkt dat ook mensen met hoge scores zich verder kunnen ontwikkelen om steeds meer te gaan doen wat echt bij ze past.

Doen wat het beste bij je past
Mensen voelen zich vaak goed als ze voor elkaar krijgen wat ze graag willen en die dingen kunnen doen die het beste bij hen passen. Ook heb je meer tijd en energie over als je weet wat er wel én niet bij je past.

Daarvoor heb je kennis nodig van reële en voor jou haalbare doelen. Er is een direct verband tussen de zes eigenschappen van de test en het gaan doen van dingen die bij je passen:

Als je op een goede manier kunt opkomen voor jezelf bereik je vaker wat je wilt. Het is duidelijk dat als je dingen voor jezelf durft te vragen je je doelen makkelijker bereikt. Als je duidelijk kunt zeggen wat je wel en niet prettig vindt, krijg je een eerlijker en beter contact met anderen.

Optimisme helpt je bijvoorbeeld om niet op te geven tijdens moeilijke periodes die je onderweg ondervindt. Het aangaan van doelen is makkelijker als je gelooft in de goede afloop van dingen en als je vertrouwen hebt in de toekomst.

Realiteitsbesef heb je nodig om de haalbaarheid van je doelen goed in te schatten. Het zorgt dat je niet eindeloos blijft proberen om onhaalbare doelen te bereiken en je te richten op doelen die bij je passen. Dit is van belang om bijvoorbeeld burn-out te voorkomen.

Door de eigenschappen van de zelfbeeldtest verder te ontwikkelen, kun je steeds vaker gaan doen wat het beste bij jou past, meer voor anderen betekenen en meer voldoening in je leven ervaren.

Hoe kun je de eigenschappen verder ontwikkelen?
- De eerste belangrijke stap is om de kracht van je eigen gedachten te leren kennen, die bewust of onbewust jouw zelfbeeld, je eigenwaarde en deze eigenschappen bepalen.
- De tweede stap is om te leren hoe je die gedachten kunt beïnvloeden, je meer op je eigen gevoel kunt gaan vertrouwen, en daarmee de eigenschappen en je zelfbeeld kunt veranderen.

Hoe dit werkt, kun je vinden in het e-boek: 'Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest'.
Het is de moeite waard om je te verdiepen in je zelf. Er kan veel veranderen als je met andere ogen naar jezelf gaat kijken. 

Je kunt verder veel informatie vinden op de site van Psy-Image. Ook kun je veel te weten komen over therapie op het blog ‘Hoe kan therapie genezen’.

Je kunt ook individuele hulp zoeken. Het is jammer om te lang door te lopen met klachten of problemen waar je zelf niet goed uitkomt. Of bijvoorbeeld als je jezelf persoonlijk verder wilt ontwikkelen om een stap verder te komen in je leven.

Veel succes!

Karina de Groot, Psy-Image

Korte uitleg Zelfbeeld en eigenschappen

Tot slot een korte uitleg van de betekenis van het zelfbeeld en de eigenschappen.

Betekenis Zelfbeeld:
Het zelfbeeld is het beeld dat u van uzelf heeft, en welke vaardigheden u denkt te hebben om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Hogere scores staan voor een beter zelfbeeld. Een te hoog zelfbeeld kan echter weer belemmeringen geven.

Het zelfbeeld is opgebouwd uit zes eigenschappen die te maken hebben met vertrouwen en succes.

Uitleg van de zes eigenschappen

Zelfwaardering
Dit is het vermogen om op uzelf te vertrouwen en uzelf te waarderen zoals u bent.
Optimisme
Dit is het vermogen om de toekomst optimistisch in te schatten en te vertrouwen op de goede afloop.
Angsttolerantie
Dit is het vermogen om een bepaalde angst of spanning te verdragen en om van fouten te leren.
Opkomen voor zichzelf
Dit is het vermogen om met vertrouwen met anderen om te gaan, zich te uiten naar anderen en grenzen te stellen aan anderen. Het wordt ook wel assertiviteit genoemd.
Stresshantering
Dit is het vermogen om op een goede manier om te gaan met negatieve gebeurtenissen en veranderingen in het dagelijks leven.
Realiteitsbesef
Dit is het vermogen om een reële inschatting van emoties te maken en contact te maken met het eigen gevoel.

Deze zes eigenschappen worden ingedeeld in drie soorten vertrouwen:
Zelfvertrouwen, sociaal vertrouwen en vertrouwen in eigen stabiliteit.
De scores hiervan ziet u bovenaan in het profiel staan in de rechterkolom.

- Zelfwaardering en optimisme vallen onder zelfvertrouwen
-
Angsttolerantie en opkomen voor zichzelf vallen onder sociaal vertrouwen
- Stresshantering en realiteitsbesef vallen onder vertrouwen in eigen stabiliteit

  © Psy-Image   www.psy-image.nl


VergoedingIk ben gz-psycholoog en BIG-geregistreerd. In veel gevallen kun je de hulp van een gz-psycholoog vergoed krijgen. Bij je verzekering kun je dit navragen. Soms vragen ze daarbij dit nummer: BIG-registratienr. 99033722925

Ten behoeve van de vergoeding worden er enkele vragenlijsten afgenomen om de effectiviteit te meten. De gegevens hiervan worden volledig anoniem en versleuteld verwerkt.

Hier vind je het Kwaliteitsstatuut