Hoe ga je om met weerstand?

Karina de Groot, Gz – psycholoog, Nieuwsbrief Zelfbeeld en zelfbeeldtest

In deze nieuwsbrief
- Omgaan met weerstand en tips
Persoonlijke eigenschappen om met weerstand om te gaan
- Specifieke Communicatieve vaardigheden
- Weerstanden waar je je niet bewust van bent
- Tip communicatie

Zoals vaker begin ik met de vraag: wat heb je nodig om goed en gezond te functioneren? Een van de dingen die het dagelijks leven makkelijker maken, is het goed kunnen omgaan met weerstand van andere mensen. Daar ga ik in deze nieuwsbrief kort op in.

Omgaan met weerstand
Weerstand kom je in allerlei vormen tegen. Ik noem een paar voorbeelden:
- Je wilt iets gedaan krijgen van een collega, maar die zegt dat hij er geen tijd voor heeft.
- Je merkt dat de taken je op je werk boven het hoofd groeien, maar je kunt geen collega’s vinden die je taken over willen nemen.
- Je wilt dat je partner meer klussen in huis op zich neemt, maar die vindt dat hij of zij al genoeg doet.
- Je bent bezig met een reorganisatie, maar de medewerkers werken niet erg  mee.
- Je hebt steeds kleine ruzies met je partner maar je weet niet waarom dat gebeurt.

In deze situaties is er steeds iets wat jij graag wilt, maar de andere partij vindt of wil iets anders. Er is sprake van tegengestelde belangen.
Wat heb je nodig om op een goede manier om te gaan met weerstand die je ontmoet?

Persoonlijke eigenschappen om met weerstand om te gaan
Een aantal eigenschappen kunnen erg van pas komen bij het omgaan met weerstand, zoals op een goede manier opkomen voor jezelf, stressbestendigheid, de situatie goed en reëel kunnen inschatten, het vermogen om met boosheid van de ander om te gaan, en zelfvertrouwen.

Daarnaast heb je ook specifieke communicatieve vaardigheden nodig. Hoe goed je zelfvertrouwen ook is, je kunt je voorstellen dat je beter met weerstand kunt omgaan als je daar specifieke vaardigheden voor in huis hebt.

Specifieke communicatieve vaardigheden zoals:
Hoe breng je een boodschap over,
Hoe herken je de emoties onderliggend aan de problemen,
Hoe  zorg je voor de juiste toon,
Hoe herken je het belang van de ander,
Hoe kun je je eigen belang zo goed mogelijk behartigen,
Hoe ga je om met de emoties die er altijd spelen in een conflict, etc.

Deze vaardigheden leer je soms vanzelf, al doende leert men, of door schade en schande. Vaak kun je er wat hulp bij gebruiken. Veel deze vaardigheden kun je bijvoorbeeld leren met behulp van het e-boek van Psy-Image ‘De Cursus bij de Zelfbeeldtest’.

Weerstanden waar je je niet bewust van bent
Merk je dat je vaak geïrriteerd, moe of gespannen bent, dan kan dat te maken hebben met frustratie en weestand van anderen waar je je vaak niet bewust van bent. Dan is het zinvol om samen met een psycholoog of coach uit te zoeken wat er aan de hand is en te kijken hoe je makkelijker met de weerstand op je werk of thuis kunt omgaan.

Tip over communicatie
Let eens op de klank van je stem als je iemand iets vertelt. Je stem vertelt de ander hoe jullie relatie op dat moment is. Als je boos of geïrriteerd bent dan kun je je woorden vaak heel goed beheersen, de klank van je stem vertelt echter veel meer…..

Ander nieuws
Naast psychologische hulp begeleid ik ook partners met relatieproblemen.
Daarover heb ik een stukje op mijn site gezet: Relatietherapie: scheiden of blijven

Succes en vriendelijke groet, Karina de Groot


Copyright 2018 Psy-Image. Deze informatie kunt u vrij kopiëren of delen met anderen mits de naam van de auteur, en de naam van de website www.psy-image.nl intact blijven.

Cursus Zelfbeeld en grip krijgen op je zelf
E-boek ‘De Cursus bij de Zelfbeeldtest

Psychologische begeleiding
Coaching