Liefde in relatietherapie, scheiden of blijven?

Karina de Groot, GZ-psycholoog

Liefhebben leer je niet, dat kun je al! Dat leer je dus niet in relatietherapie. Wat leer je dan wel? Iedereen kan liefhebben, maar niet iedereen kan dat ook aan de ander overbrengen.

Bij relatieproblemen zit er ergens een blokkade die er voor zorgt dat de liefde niet meer overkomt. Meestal ziet deze blokkade eruit als een vastgelopen patroon van interactie. Relatietherapie kan daarbij helpen.

Scheiden of blijven

In relatietherapie kun je er achter komen of er genoeg liefde is om verder te gaan. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een vrouw steeds meer verwijten krijgt naar haar man die haar steeds weer te weinig aandacht geeft. Als blijkt dat haar man echt te weinig voor haar over heeft, dan kan een scheiding een goed idee zijn.

In de meeste relaties willen de partners echter best graag aandacht geven. Dit gebeurt alleen niet meer omdat ze in een strijd terecht gekomen zijn: de ene partner gaat steeds meer aandacht eisen, en de ander heeft steeds minder zin om aandacht te geven.

Tijdens relatietherapie kun je gaan zien in welke patronen je belandt waardoor je steeds weer ruzie krijgt. Je kunt die patronen gaan doorbreken en je weer gaan openstellen voor elkaars liefde en aandacht.

Houd me vast
Tot nu toe werd in relatietherapie vaak aangenomen dat de communicatie daarbij het belangrijkste probleem vormde. Als je maar goed en sociaal vaardig communiceert, dan zal het veel beter gaan in je relatie, en kun je die patronen doorbreken.
Er is echter een andere stroming die zegt dat dat wel helpt, maar dat dat niet genoeg is. Gelukkige stellen kunnen vaak niet beter communiceren dan minder gelukkige stellen. Wat dan wel? Volgens het boek van Sue Johnson ‘Houd me vast’, is de kern dat je je emoties met elkaar durft te delen, dat je ergens voor uit durf te komen, en de behoefte waar je werkelijk mee zit ook uit durft te spreken.

Liefde na verschil
Daarnaast gaat het ook om ‘Liefde na verschil’ zoals Vansteenwegen het zo mooi zegt. Dat je elkaars verschillen leert herkennen en waarderen. Dat je soms dichtbij elkaar wilt zijn, en soms juist ruimte nodig hebt en elkaar los kan laten.

Vertrouwen terugvinden
Naast communicatieve vaardigheden die je kunt verbeteren, is de durf om elkaars denkbeelden te leren kennen, en behoeften en angsten te uit te spreken de basis voor het terugvinden van vertrouwen. Ik vind het bijzonder dankbaar om te zien dat partners die het vertrouwen in elkaar behoorlijk kwijt zijn, weer naar elkaar toe groeien, begrip krijgen voor elkaar en graag hun steun en liefde weer willen geven.

Verder lezen / Geraadpleegde literatuur

Houd me vast, Zeven gesprekken voor een hechtere en veilige relatie. Sue Johnson
Scheiden of blijven. Mira Kirschenbaum
Liefde na verschil, Bruggen bouwen in je relatie. Alfons Vansteenwegen.

Zoek je begeleiding (kosten)? Neem dan telefonisch contact op, of via het contactformulier.