Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het bezoeken en gebruiken van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met alle voorwaarden die hierin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden dan dient u deze site niet te gebruiken.
De informatie en het materiaal op deze website mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, individuele, niet-commerciële doeleinden. De site richt zich op het in kaart brengen van het zelfbeeld, coaching, psychologische hulp, en psychologische behandeling.
De website kan links bevatten naar andere sites zoals websites voor psychologische hulp, het kiezen van een psycholoog of coach, en de beroepsgroep van psychologen. Psy-Image is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Betalingsvoorwaarden

  • U kunt een gemaakte afspraak tenminste 24 uur van te voren afzeggen. Zegt u een afspraak binnen 24 uur af, dan wordt de afspraak in rekening gebracht.
  • De rekening voor psychologische hulp of coaching wordt aan u toegezonden. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de rekening te zijn voldaan. Vragen of bezwaren naar aanleiding van een rekening kunt u binnen 15 dagen bekend maken.
  • Psychologische begeleiding door een gz - psycholoog valt in de basisverzekering. Hoeveel u precies vergoed krijgt, kunt u navragen bij uw verzekering. Daarna zijn de kosten van de psychologische begeleiding voor uw eigen rekening. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, dan kunt u deze richten aan:

Psy-Image
Myrtegaarde 4
3436 JP Nieuwegein