Zelfbeeld - Gun jezelf je positieve én negatieve kanten.

Psy-Image wil graag zoveel mogelijk kennis uitdragen over zaken die met je zelfbeeld te maken hebben: weetjes, tips en nieuws uit boeken of vakbladen.

Zelfbeeld: ken jezelf
Ken jezelf: Gun jezelf je positieve én negatieve kanten. Gebruik waar je goed en bent, durf te kijken naar waar je minder goed in bent.

Hoe ontstaat je zelfbeeld?
Je bouwt een zelfbeeld op in de loop van je leven met behulp van alle informatie die je over jezelf krijgt. Het is een beeld dat ieder mens voor zichzelf ontwikkelt aan de hand van reacties, eigen gevoelens, opmerkingen en commentaar van ouders, familie, vrienden, docenten.

De meeste ouders houden van hun kinderen. Dat betekent echter niet altijd dat ze dit ook direct laten blijken, kunnen vertellen of uitspreken. Meestal geven ouders veel informatie aan kinderen over wat ze van hen willen en verwachten. Je zelfbeeld vormt zich daardoor ook door het willen voldoen aan verwachtingen.

Negatief zelfbeeld
Het gebeurt vaak dat de negatieve kant wordt uitvergroot. Door kritische opmerkingen kun je een onzeker en negatief beeld van jezelf ontwikkelen. Je leert dat je niet goed genoeg bent zoals je bent.
Positief is dat je vaak heel goed in staat bent je aan te passen en rekening te houden met anderen.

Te positief zelfbeeld
Het gebeurt ook dat positieve kanten worden uitvergroot. Als je als kind veel mocht en vaak werd geprezen dan kun je een heel positief zelfbeeld ontwikkelen. Je hebt dan misschien minder geleerd om je aan te passen aan anderen. Je kent weinig negatieve kanten van jezelf. Jezelf overschatten ligt dan op de loer.

Reëel zelfbeeld
De kern van een reëel zelfbeeld is dat je weet waar je goed en minder goed in bent; dat je zowel je positieve en negatieve eigenschappen reëel kunt inschatten; en ook dat je kunt lachen om jezelf. De zelfbeeldtest brengt een aantal van deze eigenschappen in kaart.

Hoe kun je je zelfbeeld veranderen?
● Door opnieuw te kijken naar wat reëel is, welke positieve kanten en negatieve kant je echt hebt.
● Door te checken of het wel klopt wat je over jezelf denkt. Weet je het zeker?
● Door het herkennen van irreële gedachten, en ze te vervangen door reële gedachten.
● Door bepaalde eigenschappen te veranderen, kan het zelfbeeld veranderen.

In het e-boek Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest wordt uitgebreid uitgelegd hoe je dit kunt doen

Tips
De tips die ik geef, werken als je ze toepast. Grootste hobbel is natuurlijk het toepassen. De kennis die ik geef, werkt alleen als je het uitvoert. Sommige mensen kunnen dat zelf. Anderen hebben iemand nodig waarmee ze kunnen bespreken hoe ze het aan kunnen pakken. Schroom niet om hulp te vragen!

Tip omgaan met stress:
● Als je de stress in je leven kunt verminderen tot nul, verdwijnen de meeste klachten en ziekten. Als je je stress met 50% vermindert, voel je je veel beter.
Tip zelfwaardering:
● Geef waardering aan anderen. Je krijgt het terug.

Wil je meer weten over je eigen testuitslag en tips? In het e-boek Denk je sterk wordt per eigenschap van de zelfbeeldtest uitgelegd hoe je je zelfbeeld kunt veranderen.

Succes, Karina de Groot, Psy-Image