Zelfbeeld en optimisme: vertrouwen dat je je kunt redden in de toekomst

Info over zelfbeeld en de zelfbeeldtest, mw. dr. Karina de Groot

Over optimisme:
- Optimisme en het zelfvertrouwen dat je je in de toekomst kunt redden
- Tips over optimisme
- Cursus zelfhulp met de zelfbeeldtest
- Verder lezen

Er zijn inmiddels meer dan 38.000 zelfbeeldtesten ingevuld!
Ook vragen mensen regelmatig begeleiding aan. Op dit moment heb ik een korte wachtlijst. Ik wil mensen graag ook op een andere manier van dienst zijn zoals met deze nieuwsbrief.

Deze vraag staat centraal:
Wat heb je nodig om goed en succesvol te kunnen functioneren?
Deze keer ga ik in op optimisme.

Optimisme
Optimisme is het vermogen om de toekomst optimistisch in te schatten en te vertrouwen op de goede afloop. Optimistische mensen durven risico's aan te gaan omdat ze het vertrouwen hebben dat ze zich wel weer zullen redden.

Hoe kun je het zelfvertrouwen ontwikkelen dat je je in de toekomst kunt redden?
Sommige mensen denken dat problemen of moeilijkheden hun overkomen zonder dat ze er wat aan kunnen doen. Er kunnen natuurlijk allerlei dingen gebeuren. Er zullen zelfs zeker dingen gebeuren die je niet leuk vindt, of waar je moeite mee hebt.

Dat betekent echter niet dat je er slachtoffer van hoeft te zijn. Niet de gebeurtenis zelf zorgt voor je gevoel over de gebeurtenis, maar je gedachten over de gebeurtenis. Je bent dus niet overgeleverd aan allerlei gebeurtenissen, want je kunt je reactie op de gebeurtenis sturen, beheersen of verdragen.

Mensen kunnen zich soms somber voelen over de toekomst. Vaak heeft dat te maken met het gevoel dat je te weinig mogelijkheden hebt om je eigen situatie te beïnvloeden. Je kunt soms het idee hebben dat je problemen in de toekomst niet aankan en dat de situatie mogelijk slechter wordt.

Te beperkte waarneming
Dit idee klopt echter naar alle waarschijnlijkheid niet. Het is namelijk vaak een te selectieve en beperkte waarneming van wat je wel en wat je niet kunt. Als je naar het verleden kijkt, heb je problemen die je hebt gehad, steeds aangekund. Anders was je er nu niet meer. Het is bovendien waarschijnlijker dat je steeds meer leert over hoe je problemen aan kunt pakken, dan dat je slechter zou worden in het oplossen van problemen.

Reëel denken
Je kunt steeds beter leren hoe je moeilijke situaties te boven kunt komen. Je kunt dit door vaardigheden te leren om gebeurtenissen op een reële en adequate manier te interpreteren.
- reëel, dat wil zeggen, in het hier en nu zonder te generaliseren, en zonder op de loop te gaan met allerlei herinneringen waaraan de gebeurtenis doet denken
- adequaat, dat wil zeggen, kijken naar de juiste vaardigheid voor deze specifieke situatie, zoals het aanpakken van zaken die opgelost kunnen worden, en het loslaten of verdragen van zaken waar je niets aan kunt doen.
Op deze manier kun je steeds meer vertrouwen krijgen in jezelf en in de toekomst.
In het hoofddstuk over optimsime in het E-boek 'Denk je sterk' van Psy-Image (zie verderop) staat een methode hoe je dit zelf kunt aanpakken.

Tips om meer optimisme te ontwikkelen:
● Ontwikkel het vertrouwen dat je je kunt redden en kunt zorgen voor een goede afloop. Iedereen kan dat al, maar soms voelt het niet zo. Herinner je wanneer je het wel kon.
● Leer negatieve gedachten over toekomst te herkennen en te checken of ze wel kunnen kloppen. Bedenk evenveel positieve als negatieve details van een situatie.
● Leer vertrouwen op je eigen oplossingsvermogen van moeilijkheden. Je hebt al heel vaak moeilijkheden opgelost.

Cursus: Zelfhulp met de zelfbeeldtest
Er is een e-boek ontwikkeld over de zelfbeeldtest: 'Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest' 
De cursus biedt praktische tips en inzicht in de zes eigenschappen van de zelfbeeldtest. Wat je ook wilt bereiken, voldoening, meer plezier, meer gezondheid, meer succes, je zult een of meer van  deze eigenschappen nodig hebben om er te komen. Deze cursus biedt hulp om dit zelf te ontwikkelen.


Verder lezen/ Geraadpleegde literatuur:
Kirshenbaum, M. (2006). Alles heeft een reden. Amsterdam: Archipel. (Dit is een echte aanrader!)
Tyrell. M. (2003). Van binnen sterk. Zaltbommel: Uitgeverij Thema
Young, J. & Klosko, J(2002). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven herkennen.   Lisse: Swets & Zeitlinger.


Succes en een optimistische groet,

Karina de Groot

 

Copyright Psy-Image. Deze informatie kunt u vrij kopiëren of delen met anderen mits de naam van de auteur en de naam van de website vermeld worden.