Omgaan met stress, hoe doe je dat?

Tips hoe je met stress kunt omgaan

Karina de Groot, Gz-Psycholoog, ©Psy-Image, uit het e-boek Denk je sterk

Wat is stress?

Stress bestaat uit allerlei dagelijkse gebeurtenissen zoals tegenvallers, onverwachte of nieuwe situaties waardoor mensen gespannen kunnen raken. Tijdelijke spanning die zich weer kan ontladen is normaal. Iedereen heeft wel momenten waarop je gespannen bent of opgewonden over iets.

Bouw je te vaak spanning op en lukt het je niet meer om de spanning kwijt te raken, dan kan er sprake zijn van overbelasting of overspanning. Als je moe bent, is het dan zelfs moeilijk om uit te rusten.

Het vermogen om met stress om te gaan

Stresshantering is het op een adequate manier om te gaan met negatieve gebeurtenissen en veranderingen in het dagelijks leven. Het is ook op zo'n manier omgaan met moeilijkheden dat er niet te veel spanning in je lichaam ontstaat.

Als je kalm en ontspannen bent, kun je gevoelens, stress en emoties beter hanteren dan als je gespannen bent. Hoe beter je kunt ontspannen, hoe beter ook je de spanning kwijt kunt die je op een dag opbouwt. Het afwisselen van spanning en ontspanning is heel belangrijk om energie te krijgen en je energie op pijl te houden.

Juiste inschatting van stress

Stresshantering heeft ook te maken met het juist inschatten van een gebeurtenis. De gebeurtenis zelf is meestal niet stressvol, maar wel hoe je over die gebeurtenis denkt. Je gedachten over de situatie bepalen je reactie op de situatie. Door anders tegen de situatie aan te leren kijken, anders te denken, kun je veel stress verminderen.

Zelfbeeld en het omgaan met stress

Je zelfbeeld beïnvloedt gedachten en dus ook hoe je tegen moeilijkheden aankijkt. Als je een negatief of onzeker beeld van jezelf hebt, dan schat je gebeurtenissen vaak in als moeilijk of stressvol.

Als je een positief zelfbeeld hebt, schat je gebeurtenissen vaak in als makkelijk, of eenvoudig. Dat laatste kan echter ook voor een onderschatting van de hoeveelheid werk zorgen en uiteindelijk overbelasting.

Stress en vermoeidheid zorgen ervoor dat mensen veel minder aankunnen dan ze voorheen konden. Dat kan op zichzelf voor negatieve gedachten en een negatiever zelfbeeld zorgen. De zelfbeeldtest© geeft aan hoe goed je zelfbeeld en het omgaan met stress op dit moment is vergeleken andere mensen.

Hoe kun je je stresshantering vergroten?

- Zorg voor zoveel mogelijk ontspanning. Ontspanning laadt je batterij op om beter tegen stress te kunnen
- Luister naar je lichaamsignalen: je lichaam vertelt je wanneer je rust nodig hebt
- Leer stressvolle situaties op een goede manier inschatten: overschat of onderschat je de gebeurtenis?
- Vraag aan anderen hoe je anders om kunt gaan met specifieke situaties die je stress geven
- Herken energievreters en pak ze aan
- Handel zaken snel af die onrust geven
- Leer om omstandigheden die je kunt veranderen aan te pakken, en omstandigheden die je niet kunt veranderen, los te laten
- Activiteiten afwisselen: verschillende activiteiten doen steeds een ander beroep op je waardoor je uitrust van de vorige activiteit
- Als je moeite hebt om te stoppen met werk gebruik dan een wekker of software die je waarschuwt om rust te nemen
- Doe meer routineklussen en neem veel tijd voor klussen die nieuw zijn

Mensen kunnen alleen dingen opnemen waar ze aan toe zijn. Wilt u anders tegen moeilijkheden en stress leren aankijken, zodat je er meer ontspannen mee om kunt gaan? Een coach of psycholoog kan je daarbij helpen. Ik help je graag.

Er komen ook steeds meer programma's over stress beschikbaar via internet zoals E-books en E-cursussen. Voordeel is dat je er anoniem en snel mee aan de slag kunt. Je hebt het binnen enkele minuten in huis.

In het e-boek Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest leer je een methode om via je gedachten grip te krijgen op allerlei stressvolle situaties.

Succes, Karina de Groot   www.psy-image.nl


Geraadpleegde literatuur:
Hermans, H. (2001). Ik ben zo moe. Aanpakken van vermoeidheidsklachten. Amsterdam: Boom
Schouten, J. (2001). Mij krijgen ze niet gek. Over stress en overspannenheid. Amsterdam: Boom.
Evenblij, M. (2004). Een balans uit evenwicht. Resultaten van het onderzoeksprogramma Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

 

 

Copyright Psy-Image. Deze informatie kunt u vrij kopiëren of delen met anderen (graag zelfs) mits de naam van de auteur, de naam van de website en de copyrightinformatie intact blijven.