Omgaan met kritiek


Kritiek ontvangen, hoe doe je dat?

Kritiek raakt je. Ik ken weinig mensen die goed tegen kritiek kunnen. De meeste mensen zijn en blijven gevoelig voor kritiek. Wel kan je kan er zo mee leren omgaan dat je er minder last van hebt. 
Hier een aantal praktische stappen om op kritiek te reageren.

Niet doen: de ander aanvallen
; jezelf verdedigen

Wel doen: doorvragen: wat bedoel je?

Deze vraag is de kern van je reactie op de kritiek.
Door deze vraag kun je stap voor stap komen tot wat de ander eigenlijk wil zeggen.

Stap 1. Luister naar wat de ander zegt en neem het in je op. In de meeste gevallen zegt de ander helemaal niet precies wat hij bedoelt, maar maakt hij een opmerking met een emotionele lading. Door hierop door te vragen kom je er achter wat die ander eigenlijk dwarszit of wat eventueel zijn verborgen agenda is.

Stap 2. Doorvragen: wat bedoel je?  Stel je maakt enkele tikfouten in een rapport en je baas zegt. "Je rapport deugt niet". Door te vragen wat hij bedoelt zal hij concreet moeten maken wat er niet deugt. In heel veel gevallen blijkt het om een kleinigheid te gaan zoals een paar tikfouten, terwijl de indruk wordt gewekt dat alles fout is. Ook blijkt de lading van de kritiek achteraf door iets anders te komen, bijvoorbeeld omdat je baas zelf een slechte dag heeft.

Stel een collega zegt tegen je dat je je werk als administratief medewerker niet goed doet en dat je je beter kan beperken tot de correspondentie. Wat bedoelt hij daarmee? Als hij concreet maakt wat hij bedoelt, zegt hij dat hij je beter vindt in het schrijven van brieven dan in het aannemen van telefoon. Bij verdere doorvraag blijkt dat hij een hekel heeft aan brieven schrijven en dat hij daar graag vanaf is. Hij doet zelf liever de andere taken. Kortom, hij probeerde indirect zijn eigen belang te behartigen.

Stap 3. Neem terechte kritiek ter harte. Verbeter je tikfouten. Bedenk bij jezelf waarom je misschien slordig hebt gewerkt of vraag een ander je stukken af en toe na te lezen op tikfouten.

Stap 4. Laat onterechte kritiek bij de ander. Veel mensen maken onterechte opmerkingen omdat ze zelf ergens mee zitten. Ze geven hun mening over hoe ze de zaken zien en ieder heeft recht op zijn mening ook als die onterecht is.

Stap 5. Als je veel moeite heb met het omgaan met onterechte kritiek dan heb je zelf mogelijk een erg groot gevoel voor rechtvaardigheid. Hierdoor kan je onrecht moeilijk accepteren. Op dat moment is het zinnig om je eigen gedrag en gedachten eens nader te bekijken met de hulp van een coach of psycholoog

Wil je zelf hiermee verder aan de slag, dan vind je in de Zelfbeeldcursus Denk je sterk veel praktische tips en voorbeelden over omgaan met kritiek, beter opkomen voor jezelf en verbeteren van je zelfbeeld.