Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring
Psy-Image hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. U kunt ervan uitgaan dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Persoonlijke gegevens en e-mail adressen die aan Psy-Image zijn verstuurd, worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Gegevens die via de vragenlijst binnenkomen worden anoniem opgeslagen in een databestand voor wetenschappelijke en voorlichtingsdoeleinden.

Het kan voorkomen dat er mailings (digitaal of traditioneel) gestuurd worden naar relaties. Als u op enig moment geen interesse hebt in deze mailings, dan kunt u dat aan ons doorgeven via het contactformulier. Wij verwijderen uw gegevens dan uit het mailingbestand.

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande beleid, dan kunt u deze richten aan:

Psy-Image
Myrtegaarde 4
3436 JP Nieuwegein

Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Psy-Image. Psy-Image zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Psy-Image doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Psy-Image is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan, gebruik van, of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren. Ook geeft Psy-Image geen garantie dat gegevens beschermd zijn tegen oneigenlijke toegang in computers of mailbox.  
Alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld, test en overig materiaal) zijn eigendom van Psy-Image te Nieuwegein. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm zonder toestemming van Psy-Image. Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Psy-Image.

Voor het gebruik van de zelfbeeldtest voor professionele of commerciële doeleinden heeft u een contract nodig. Heeft u interesse in de zelfbeeldtest voor uw bedrijf of instelling, neem dan contact op met Psy-Image. 

Psy-Image
Myrtegaarde 4
3436 JP Nieuwegein
06-20058604

 

 

Psy-Image ● Mw. dr. K.I. de Groot ● Nieuwegein