Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring
Psy-Image hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. U kunt ervan uitgaan dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Het privacyreglement van Psy-Image is gebaseerd  op de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) waarbij geheimplicht geldt voor het delen van gegevens. Persoonlijke gegevens en e-mail adressen die aan Psy-Image zijn verstuurd, worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Op de site wordt geen gebruik gemaakt van cookies of advertenties. Er wordt af en toe gebruik gemaakt van Google Analytics om te zien welke pagina’s het meest worden bezocht en hoeveel vragenlijsten er per week worden ingevuld.

Gegevens die via de vragenlijst binnenkomen worden anoniem op geslagen in een databestand voor wetenschappelijke en voorlichtingsdoeleinden van Psy-Image.

Het kan voorkomen dat er mailings (digitaal of traditioneel) gestuurd worden naar relaties. Als u op enig moment geen interesse hebt in deze mailings, dan kunt u dat doorgeven via het contactformulier. Uw gegevens worden dan verwijderd uit het mailingbestand.

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande beleid, dan kunt u deze richten aan:

Psy-Image
Ankermonde 53
3434 GB Nieuwegein

Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Psy-Image. Psy-Image zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Psy-Image doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Psy-Image is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan, gebruik van, of ontoegankelijkheid van deze website of voortvloeiend uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie. Ook kan Psy-Image geen garantie geven dat gegevens beschermd zijn tegen oneigenlijke toegang in computers of mailbox. Psy-Image is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal al het mogelijke doen om oneigenlijk gebruik te voorkomen en heeft meldingsplicht als dit het geval is.    
Alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld, test en overig materiaal) zijn eigendom van Psy-Image te Nieuwegein. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm zonder toestemming van Psy-Image. Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Psy-Image.

Voor het gebruik van de zelfbeeldtest voor professionele of commerciële doeleinden heeft u een contract nodig. Heeft u interesse in de zelfbeeldtest voor uw bedrijf of instelling, neem dan contact op met Psy-Image. 

 

 

Psy-Image - Mw. dr. K.I. de Groot - gz-psycholoog