Wetenschappelijk onderzoek Zelfbeeld test

De zelfbeeldtest is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek:

- Tien jaar onderzoek naar eigenschappen die voorspellend zijn voor gezondheidsherstel
- Vier jaar onderzoek met de vragenlijst bij verschillende cliëntengroepen en gezonde personen
- Ontwikkeling met behulp van statistische analyses: factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyses
- Verdere verbeteringen door de zelfbeeldtest bij te sturen aan de hand van nieuwe gegevens

Veel mensen (meer dan 55.000) hebben de test al ingevuld op deze site. Met de gegevens van 935 mensen is gekeken naar de betrouwbaarheid van de test:

De interne betrouwbaarheid van de zes eigenschappen die de zelfbeeldtest meet, is goed. Statistische analyses laten zien dat structuur van de lijst goed is. Factoranalyse bevestigt de indeling van de zelfbeeldtest in drie hoofdschalen.

Betrouwbaarheid van de Zelfbeeldtest

Samenvatting
De eerste versie van de zelfbeeldtest werd ontwikkeld in 2003. Het bestond uit totaal 64 vragen die acht eigenschappen in kaart brachten. Naar aanleiding van meerdere analyses werd een nieuwe versie van de zelfbeeldtest gemaakt bestaande uit 38 vragen. Deze versie brengt zes eigenschappen in kaart: Zelfwaardering, Optimisme, Angsttolerantie, Opkomen voor jezelf, Stresshantering en Realiteitsbesef. Met de nieuwste versie van de zelfbeeldlijst werd opnieuw een betrouwbaarheidsanalyse gedaan bij een nieuwe groep van 326 mensen die de lijst invulden op internet.

Interne betrouwbaarheid
De interne consistentie van de schalen, Cronbach's alpha, ziet er als volgt uit.
Vermogen tot zelfwaardering =  0,86
Vermogen tot optimisme =  0,86
Vermogen tot angsttolerantie = 0,84
Vermogen tot opkomen voor jezelf = 0,81
Vermogen tot stresshantering = 0,83
Vermogen tot realiteitsbesef = 0,75

Factoranalyse
Een principale componentenanalyse met varimax-rotatie en drie gedwongen factoren leverde drie factoren op met elk tenminste negen ladingen hoger dan 0.50. De totaal verklaarde variantie met deze drie factoren was 49%.
Op de eerste component (eigenwaarde 13,4; 19,4%) laadden zes vragen van zelfwaardering met een lading boven 0.61, en zes vragen van optimisme met een lading van 0.61 en hoger. Er was één andere vraag met een lading op deze factor(0.46), een vraag van angsttolerantie. Deze vraag draagt echter wel bij aan de interne consistentie van angsttolerantie. Daarom wordt er voor gekozen om deze vraag te handhaven. Er was één vraag van de optimisme die ook een lading had op de tweede factor. Deze eerste factor bestaat uit de vragen van zelfwaardering en optimisme. Deze factor werd Zelfvertrouwen genoemd.
Op de tweede component (eigenwaarde 3.1; 15,7%) laadden zes vragen van stresshantering met een lading hoger dan 0.48, en vijf vragen van realiteitbesef met een lading van 0.42 en hoger. Er was een vraag van stresshantering met een dubbele lading. Een vraag van realiteitsbesef laadde op de derde factor in plaats van op de tweede factor. De tweede factor bestaat uit de vragen van stresshantering en realiteitbesef, en drie andere vragen die een dubbel lading hebben. Deze factor werd Vertrouwen in eigen stabiliteit genoemd.
Op de derde component (eigenwaarde 2,0; 13,8%) laadden zes vragen van opkomen voor zichzelf met lading 0.54 of hoger, en vijf van angsttolerantie met lading van .43 en hoger.
Twee vragen van angsttolerantie hadden ook deze keer een lading op de tweede factor. De laatste factor bestaat uit de vragen van opkomen voor zichzelf en angsttolerantie en een vraag van realiteitsbesef. Deze factor werd Sociaal vertrouwen genoemd.
Deze factoranalyse toont een goede overeenkomst met de structuur van de lijst zoals die van te voren werd gekozen.

Dit is een samenvatting van de betrouwbaarheid en factoranalyse van de zelfbeeldtest beschreven in de handleiding van de zelfbeeldtest. De handleiding is een e-boek en kan besteld worden via het contactformulier van Psy-Image.
Dit e-boek kost € 14,50.

Terug naar de zelfbeeldtest

 

Psy-image   -   Mw. dr. K.I.de Groot   -   gz-psycholoog   -   Nieuwegein