Het is niet eerlijk! Omgaan met boosheid en onrecht

Hoe ga je om met boosheid en onrecht?

Mw. dr. Karina de Groot, gz-psycholoog en coach, Psy-Image,
Uit het e-boek 'Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest'

Het is niet eerlijk! Dat denk je vast wel eens. Maar hoe ga je om met oneerlijke zaken? Mensen kunnen soms erg boos worden als ze niet eerlijk of rechtvaardig behandeld worden. Je vindt het bijvoorbeeld niet eerlijk dat jij heel hard werkt, maar je collega de kantjes er van af loopt. Of je vindt dat anderen je niet zoveel werk moeten geven, of dat je meer salaris verdient net als je collega die hetzelfde werk doet, maar meer blijkt te verdienen.

We willen allemaal graag dat de wereld rechtvaardig is, en dat mensen zich eerlijk gedragen. Het is een grote wens van veel mensen. Maar helaas, er is nergens vastgesteld dat de wereld rechtvaardig in elkaar zit. We kunnen constateren dat er in de werkelijkheid nogal eens wat schort aan deze rechtvaardigheid.

Wat kun je dan met je boosheid doen?

Er zijn minstens twee goede manieren om met je boosheid om te gaan.
1. Je boosheid uiten op duidelijke manier met respect voor de ander. Dit gaat vaak goed als de ander bereid is om te luisteren.
2. Je boosheid relativeren en loslaten. Dit heb je nodig als de ander niet wil luisteren.

Je duidelijk uitspreken

In de eerste situatie leidt je boosheid tot het aanpakken van het probleem. Je gaat naar je baas of collega toe en zegt wat je niet eerlijk of onrechtvaardig vindt. Oftewel je komt op voor je rechten. Als er een goede werksfeer bestaat, dan krijg je daarop vaak een reactie waardoor de situatie verbetert.

Helaas is dit niet altijd het geval, juist omdat de zaken nu eenmaal niet altijd eerlijk worden aangepakt. Dan kom je in de tweede situatie terecht. Daarbij gaat het om het accepteren dat er nu eenmaal onrecht bestaat.  Op zo'n moment gaat het om de vaardigheid om dingen te kunnen relativeren en los te laten.

Relativeren en loslaten

Relativeren en loslaten hebben te maken met hoe je over iets denkt. Gedachten die je boos maken hebben namelijk vaak te maken met jouw wens of zelfs eis dat anderen anders moeten zijn dan ze zijn. Je baas is niet rechtvaardig en jij eist dat hij het wel is. Je collega loopt de kantjes ervan af en jij wilt dat dat niet gebeurt.
Je kan je op zo'n moment afvragen waarom je collega's of je baas zich naar jouw maatstaf moet gedragen. En ook al heb je misschien wel gelijk, daarmee kun je er niet voor zorgen dat anderen zich gedragen zoals jij vindt dat het hoort.

Als je een ander wilt veranderen, en die ander is daar niet van gediend, dan ontstaat er vaak alleen maar meer boosheid. In zo'n situatie is het goed om gedachten te ontwikkelen die beter passen bij de realiteit van dat moment. Dit heeft te maken met realiteitsbesef. Het gaat er om dat je je neerlegt bij het feit dat anderen zich soms minder ideaal gedragen dan je wilt.

Reële gedachten ontwikkelen

Die meer reële gedachten kunnen er zo uitzien:
- Ik wil graag dat mensen eerlijk en open tegen me zijn, maar ik begrijp dat ieder zelf mag bepalen hoe eerlijk of open hij of zij is.
- Ik wil graag rechtvaardig behandeld worden, maar ik kan er tegen als dat soms niet gebeurt.

Als je kunt accepteren dat de wereld soms oneerlijk of onrechtvaardig in elkaar zit, kun je vaak betere keuzes maken. Dan kun je tegen jezelf zeggen: ik vind mijn baas of collega soms vervelend, maar het werk is zo leuk dat ik dat voor lief neem. Dat is veel effectiever dan te blijven proberen om je baas of collega te veranderen. Of ook: Ik ga op zoek naar een andere baan, waar ik hopelijk wel een baas tref die eerlijk met anderen omgaat.

Zelf verder aan de slag?

Makkelijker gezegd dan gedaan, denk je misschien. Op een goede manier voor je zelf opkomen als je boos bent, valt lang niet altijd mee. Het loslaten van je boosheid en relativeren gaat ook niet zomaar. De zelfbeeldtest brengt een aantal eigenschappen in beeld die daarvoor belangrijk zijn, zoals zelfwaardering, opkomen voor jezelf en omgaan met stress. In het e-boek 'Denk je sterk, een Cursus bij de Zelfbeeldtest', vind je een methode om op een goede manier voor jezelf op te komen en om te gaan met boosheid, stress of angst.

Succes, Karina de Groot


© Psy-Image. Deze informatie kun je vrij kopiëren of delen met anderen mits de naam van de auteur, de naam van de website www.psy-image.nl intact blijven.